วิธีใช้

การติดตั้ง

รันตัวติดตั้ง RightLang ขึ้นมาและทำตามคำแนะนำของตัวติดตั้งจนเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง

หมายเหตุ

การใช้งาน

ปุ่มลัด

เมนู

ดาวน์โหลด

RightLang 1.1.4312 (รุ่นล่าสุด 22 ต.ค. 2554) ดาวน์โหลด

ถ้าไม่สามารถดาวน์โหลดจากลิงค์ด้านบนได้ กรุณาทดลองดาวน์โหลดจากลิงค์ทางเลือกต่อไปนี้: คุณสมบัติใหม่

รุ่นก่อนหน้า

มีอะไรใหม่?

RightLang รุ่น 1.1 ได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ดังนี้

คำถามที่พบบ่อย

RightLang เปลี่ยนภาษาให้เองโดยที่ไม่ต้องการ เช่น รหัสผ่าน

โดยปกติแล้ว RightLang จะแก้ไขข้อความที่ไม่มีความหมายในภาษาปัจจุบัน แต่มีความหมายในอีกภาษาหนึ่ง ดังนั้น ถึงแม้ผู้ใช้จะพิมพ์ข้อความที่โปรแกรมไม่รู้จักความหมาย แต่โอกาสที่ข้อความนั้นจะมีความหมายในอีกภาษาหนึ่งก็มีน้อย ยกเว้นบางกรณี เช่น การพิมพ์รหัสผ่าน

ผู้ใช้บางคนตั้งรหัสผ่านโดยจงใจให้เป็นข้อความที่มีความหมายในอีกภาษาหนึ่ง ตัวอย่างเช่น แทนที่จะตั้งรหัสผ่านว่า password ผู้ใช้เลือกที่จะตั้งรหัสผ่านเป็น ยฟหหไนพก ในกรณีนี้ RightLang จะเปลี่ยนภาษาให้โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องการ พร้อมกับแสดงรหัสผ่านของผู้ใช้ที่บอลลูนแจ้งเตือนด้วย(ถ้าผู้ใช้เปิดใช้งาน)

วิธีแก้

ผู้ใช้สามารถกด Ctrl + Caps Lock เพื่อปิดการทำงานของ RightLang ชั่วคราวก่อนพิมพ์รหัสผ่าน แล้วกด Ctrl + Caps Lock อีกครั้งเพื่อเปิดการใช้งานหลังจากพิมพ์รหัสผ่าน

โปรแกรม RightLang หยุดทำงาน

เมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่ง ผู้ใช้อาจพบว่าโปรแกรมไม่ยอมแก้ไขข้อผิดพลาดให้อย่างที่ควรจะเป็น ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้โดยการลองกดปุ่ม Ctrl + Caps Lock แล้วสังเกตว่าไอคอนของ RightLang บน System Tray สลับสีระหว่างเขียวกับส้มหรือไม่ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าโปรแกรมไม่ตอบสนองต่อการกดปุ่มแป้นพิมพ์แล้ว

วิธีแก้

ถ้าพบปัญหานี้ ให้ผู้ใช้ปิดโปรแกรม RightLang แล้วเริ่มโปรแกรมใหม่   เกี่ยวกับ RightLang

   RightLang เป็นโปรแกรมสำหรับตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ผิดภาษา ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในผู้ใช้แป้นพิมพ์ภาษาไทย/อังกฤษ ตัวอย่างเช่น ต้องการพิมพ์ "correct" แต่ลืมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้กลายเป็น "แนพพำแะ" โดยโปรแกรมจะคอยตรวจจับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและแก้ไขให้โดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความต่อไปได้โดยไม่ต้องเสียเวลาลบและพิมพ์ใหม่ด้วยตัวเอง

   พัฒนาโดย: นายโชติวัฒน์ ฉวรรณกุล
   อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร. สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   หากมีข้อเสนอแนะหรือพบปัญหาในการใช้งานโปรแกรม สามารถแจ้งได้ที่
   หน้าเสนอแนะ/แจ้งปัญหา หรือ rightlang@gmail.com