วิธีใช้

การติดตั้ง

รันตัวติดตั้ง RightLang ขึ้นมาและทำตามคำแนะนำของตัวติดตั้งจนเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง

หมายเหตุ

การใช้งาน

ปุ่มลัด

เมนู

ดาวน์โหลด

RightLang 1.1.4312 (รุ่นล่าสุด 22 ต.ค. 2554) ดาวน์โหลด

คุณสมบัติใหม่

รุ่นก่อนหน้า

มีอะไรใหม่?

RightLang รุ่น 1.1 ได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ดังนี้

คำถามที่พบบ่อย

RightLang เปลี่ยนภาษาให้เองโดยที่ไม่ต้องการ เช่น รหัสผ่าน

โดยปกติแล้ว RightLang จะแก้ไขข้อความที่ไม่มีความหมายในภาษาปัจจุบัน แต่มีความหมายในอีกภาษาหนึ่ง ดังนั้น ถึงแม้ผู้ใช้จะพิมพ์ข้อความที่โปรแกรมไม่รู้จักความหมาย แต่โอกาสที่ข้อความนั้นจะมีความหมายในอีกภาษาหนึ่งก็มีน้อย ยกเว้นบางกรณี เช่น การพิมพ์รหัสผ่าน

ผู้ใช้บางคนตั้งรหัสผ่านโดยจงใจให้เป็นข้อความที่มีความหมายในอีกภาษาหนึ่ง ตัวอย่างเช่น แทนที่จะตั้งรหัสผ่านว่า password ผู้ใช้เลือกที่จะตั้งรหัสผ่านเป็น ยฟหหไนพก ในกรณีนี้ RightLang จะเปลี่ยนภาษาให้โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องการ พร้อมกับแสดงรหัสผ่านของผู้ใช้ที่บอลลูนแจ้งเตือนด้วย(ถ้าผู้ใช้เปิดใช้งาน)

วิธีแก้

ผู้ใช้สามารถกด Ctrl + Caps Lock เพื่อปิดการทำงานของ RightLang ชั่วคราวก่อนพิมพ์รหัสผ่าน แล้วกด Ctrl + Caps Lock อีกครั้งเพื่อเปิดการใช้งานหลังจากพิมพ์รหัสผ่าน

โปรแกรม RightLang หยุดทำงาน

เมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่ง ผู้ใช้อาจพบว่าโปรแกรมไม่ยอมแก้ไขข้อผิดพลาดให้อย่างที่ควรจะเป็น ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้โดยการลองกดปุ่ม Ctrl + Caps Lock แล้วสังเกตว่าไอคอนของ RightLang บน System Tray สลับสีระหว่างเขียวกับส้มหรือไม่ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าโปรแกรมไม่ตอบสนองต่อการกดปุ่มแป้นพิมพ์แล้ว

วิธีแก้

ถ้าพบปัญหานี้ ให้ผู้ใช้ปิดโปรแกรม RightLang แล้วเริ่มโปรแกรมใหม่   เกี่ยวกับ RightLang

   RightLang เป็นโปรแกรมสำหรับตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ผิดภาษา ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในผู้ใช้แป้นพิมพ์ภาษาไทย/อังกฤษ ตัวอย่างเช่น ต้องการพิมพ์ "correct" แต่ลืมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้กลายเป็น "แนพพำแะ" โดยโปรแกรมจะคอยตรวจจับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและแก้ไขให้โดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความต่อไปได้โดยไม่ต้องเสียเวลาลบและพิมพ์ใหม่ด้วยตัวเอง

   พัฒนาโดย: นายโชติวัฒน์ ฉวรรณกุล
   อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร. สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   หากมีข้อเสนอแนะหรือพบปัญหาในการใช้งานโปรแกรม สามารถแจ้งได้ที่
   หน้าเสนอแนะ/แจ้งปัญหา หรือ rightlang@gmail.com